Program

Program for 2015

Generalforsamling
Tirsdag den 31. marts kl. 19 i Løsning kirkecenter

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi viser bl.a. gamle klip fra Løsning TV, samt fortæller om arkivets renovering.

Minde arrangement for de faldne flyvere i Bøgballe

Mandag den 4. maj kl. 18.50

Vi mødes ved mindestenen på fælledvej nord for Bøgballe skole.

Besøg på Agersbøl herregård ved Lindved.

Onsdag den 27. maj kl. 19.00. hos Birgith og Knud Bisgaard

Vi mødes på Agersbølvej 25, 7100 Vejle – kom og hør historien.

Besøg Ulbækgård museum, hvor ser og hører om deres samling og stedets historie og deres mange aktiviteter.

Tirsdag den 25. august kl. 19.00 – entre på museet 25 kr.

Vi mødes på Ulbækvej 21, 8721 Daugård

Besøg på Frederikslyst, kom og hør lidt om områdets historie

Onsdag den 23. oktober kl. 19.00, husk tilmelding

Hvad har udgravningerne i vores område bragt frem i lyset

Januar 2016 – Tid og sted vil bliver fastlagt senere